Logistics trong luật Việt Nam

Ngày đăng: 16/10/2018

Thuật ngữ logistics cũng đã được sử dụng chính thức trong Luật thương mại 2005, và được phiên âm (một cách khá “ngộ nghĩnh”) theo tiếng Việt là “lô-gi-stíc”. Điều 233 Luật thương mại nói rằng:

“Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”

 

Có thể bạn quan tâm

Tuyển dụng nhân viên

Ví dụ về dịch vụ logistics

1PL, 2PL, 3PL, 4PL là gì ?

Phân biệt với “Chuỗi cung ứng”

Định nghĩa mang tính học thuật

Logistics trong luật Việt Nam